โครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและจิตผู้สุงอายุในเขตตำบลกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 551
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและจิตผู้สุงอายุในเขตตำบลกล้วยแพะ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ.วัดกล้วยกลาง

ไฟล์ภาพประกอบ

ผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0002.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0004.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0005.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0007.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0008.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0009.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0011.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0012.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0014.jpgผู้สูงอายุต.กล้วยแพะ_๑๗๐๕๓๐_0017.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ