โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมการควบคุมโรคไข้เลือดออก และชิคุนคุนย่า รพ.สต.โทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 821
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมการควบคุมโรคไข้เลือดออก และชิคุนคุนย่า รพ.สต.โทกหัวช้าง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ.ห้องประชุมศรีสังวาลย์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

ไฟล์ภาพประกอบ

รพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0001.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0009.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0014.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0015.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0016.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0022.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0030.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0029.jpgรพสต.โทกหัวช้าง_๑๗๐๕๒๙_0020.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ