โครงการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชุมชนย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 466
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันชุมชนย่าเป้า ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ.วัดย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

หลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0001.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0002.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0003.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0004.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0007.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0009.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0011.jpgหลอดเลือดสมองย่าเป้า_๑๗๐๕๒๙_0010.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ