โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่สันติสุข

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 502
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายทนงฤทธิ์ พรหมจำปา  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านไร่สันติสุข ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ.วัดบ้านไร่สันติสุข

ไฟล์ภาพประกอบ

S__5144606.jpgS__5144607.jpgS__5144609.jpgS__5144610.jpgS__5144611.jpgS__5144613.jpgS__5144614.jpgS__5144611.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ