โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 441
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิด โครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งกู่ด้าย

ไฟล์ภาพประกอบ

S__5144582.jpgS__5144583.jpgS__5144586.jpgS__5144588.jpgS__5144590.jpgS__5144593.jpgS__5144598.jpgS__5144600.jpgS__5144598.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ