โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนธนวรรณ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 446
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนธนวรรณ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ.ศาลาร่วมใจภักดิ์

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกธนวรรณ_๑๗๐๕๒๒_0012.jpgไข้เลือดออกธนวรรณ_๑๗๐๕๒๒_0011.jpgไข้เลือดออกธนวรรณ_๑๗๐๕๒๒_0010.jpgไข้เลือดออกธนวรรณ_๑๗๐๕๒๒_0007.jpgไข้เลือดออกธนวรรณ_๑๗๐๕๒๒_0003.jpgไข้เลือดออกธนวรรณ_๑๗๐๕๒๒_0006.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ