โครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนหนองห้าตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 453
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการประชาร่วมใจแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกชุมชนหนองห้าตะวันตก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ.วัดบ้านหนองห้าตะวันตก

ไฟล์ภาพประกอบ

ไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0002.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0003.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0005.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0010.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0011.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0009.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0013.jpgไข้เลือดออกหนองห้า_๑๗๐๕๒๒_0001.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ