โครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 555
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

91560.jpg91563.jpg290640.jpg290643.jpg290644.jpg290646.jpg290647.jpg290657.jpg290642.jpg290645.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ