โครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและจิตผู้สุงอายุในเขตตำบลกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 476
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายไกรเพชร  ปิ่นฝั่น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและจิตผู้สุงอายุในเขตตำบลกล้วยแพะ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ.วัดกล้วยแพะ

ไฟล์ภาพประกอบ

สุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0023.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0032.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0034.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0042.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0020.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0033.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0014.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0016.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0029.jpgสุขภาพจิตกล้วยแพะ_๑๗๐๕๑๕_0038.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ