โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนลำปางคูณ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 433
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนลำปางคูณ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนลำปางคูณ

ไฟล์ภาพประกอบ

193262.jpg193261.jpg193263.jpg193266.jpg193267.jpg193268.jpg193270.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ