โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชนย่าเป้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 432
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขนุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชนย่าเป้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ.วัดย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

3518.jpg3520.jpgการใช้ยา ย่าเป้า_๑๗๐๕๐๘_0001.jpg3524.jpg3522.jpgการใช้ยา ย่าเป้า_๑๗๐๕๐๘_0004.jpg3519.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ