โครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560, จำนวนคนดู : 460
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง พร้อมด้วย นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขต รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 เมษายน 2560  ณ.สำนักสงฆ์หนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

1741.jpg1740.jpg1739.jpg1738.jpg1737.jpg1736.jpg1735.jpg1734.jpg1733.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ