โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพบ้านลำปางกลางตะวันออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 371
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ เลขานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพบ้านลำปางกลางตะวันออก ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำปางกลางตะวันออก

ไฟล์ภาพประกอบ

4961788708120.jpgS__7495685.jpgS__7495687.jpgS__7495686.jpgS__7495688.jpgS__7495690.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ