โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนบ้านแม่กืย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 371
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์  ว่องเชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาล เป็นปรธานในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนบ้านแม่กืย ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดแม่กืย

ไฟล์ภาพประกอบ

S__6119431.jpgS__6119432.jpgS__20430851.jpgS__20430852.jpgS__20430853.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ