โครงการชุมชนหนองหัวหงอกปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 620
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายภวัต  ใจแก้วแดง  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการชุมชนหนองหัวหงอกปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยไข้เลือดออก ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ.วัดหนองหัวหงอก

ไฟล์ภาพประกอบ

S__18087952.jpgS__18087955.jpgS__18087956.jpg7799.jpgS__18087961.jpgS__18087962.jpgS__18087964.jpg50117.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ