โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพบ้านหนองเจริญ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 403
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคืนคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธาน ในการเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพบ้านหนองเจริญ ในวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ.วัดหนองเจริญ

ไฟล์ภาพประกอบ

11893.jpg11895.jpg11896.jpg11897.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ