การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2/2556

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, จำนวนคนดู : 826
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร/ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และตัวแทนผูเสนอโครงการ ในการพิจารณาโครงการ จำนวน 16 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 512,715 บาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้เสนอโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการที่เกิดประโยชน์กับสุขภาพของชาวชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

1353060184229.jpg1353060184668.jpg1353060184277.jpg1353060184976.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ