โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน (อสม.น้อย)

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 3559
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิด โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน (อสม.น้อย) ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ.ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

S__5767171.jpgS__5775362.jpgS__5775363.jpgS__5775365.jpgS__5783560.jpg228337.jpg228339.jpg228340.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ