โครงการบริโภคปลอดภัยห่างไกลสารเคมีของชุมชนโทกหัวช้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 513
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการบริโภคปลอดภัยห่างไกลสารเคมีของชุมชนโทกหัวช้าง  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ วัดโทกหัวช้าง  โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และตรวจหาสารเคมีในเลือด

ไฟล์ภาพประกอบ

IMG_9685.JPGIMG_9678.JPGIMG_9679.JPGIMG_9682.JPGIMG_9692.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ