โครงการชุมชนปลอดภัย รวมพลัง เข้าใจต้านภัยไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ ในเขต รพ.สต.บ้านฟ่อน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 591
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดภัย รวมพลัง เข้าใจต้านภัยไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ ในเขต รพ.สต.บ้านฟ่อน ในวันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ.วัดบ้านฟ่อน

ไฟล์ภาพประกอบ

S__12533807.jpgS__12533810.jpgS__12533808.jpg130003.jpg130008.jpg130002.jpgS__12533814.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ