โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านกล้วยม่วง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 495
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายปรีชา  บนปันเชื้อ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านกล้วยม่วง ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ.วัดบ้านกล้วยม่วง

ไฟล์ภาพประกอบ

S__12197893.jpgS__12197894.jpgS__12197895.jpgS__12197896.jpgS__12197898.jpgS__12197899.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ