โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านกาด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 504
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านกาด ในวันที่ 12-13 มีนานคม 2559 ณ.รพ.สต.บ้านกาด

ไฟล์ภาพประกอบ

38516.jpg38517.jpg38518.jpg38519.jpg38520.jpgS__27074568.jpgS__27074569.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ