โครงการ"ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 1705
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธืทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายปรีชา บนปันเชื้อ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ"ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ.วัดกล้วยหลวง

ไฟล์ภาพประกอบ

S__12009509.jpgS__12009504.jpgS__12009500.jpgS__12009510.jpgS__12009508.jpgS__12009506.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ