โครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ลดการเผา ชุมชนหนองห้าตะวันออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 1025
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ลดการเผา ชุมชนหนองห้าตะวันออก ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ.พื้นที่สาธารณะประโยชน์ชุมชนหนองห้าตะวันออก

ไฟล์ภาพประกอบ

170986.jpg170987.jpg170982.jpg170980.jpg170981.jpg170983.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ