โครงการสำรวจฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 1241
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายยไพฑูนย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายไกรเพชร  ปิ่นฝั้น และนายปรีชา บนปันเชื้อ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการสำรวจฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. วัดบ้านกล้วยแพะและวัดบ้านกล้วยหลวง 

ไฟล์ภาพประกอบ

S__11780116.jpgS__11780117.jpgS__11780118.jpgS__11780120.jpgS__11780121.jpgS__11788305.jpgS__11788306.jpgS__11788307.jpgS__11788308.jpgS__11788309.jpgS__11788310.jpgS__11788312.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ