โครงการสร้างสุขภาพจิต ธรรมมะสัญจร สวดมนต์คือยาทา ธรรมมะคือยาใจ ชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, จำนวนคนดู : 485
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญสง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างสุขภาพจิต ธรรมมะสัญจร สวดมนต์คือยาทา ธรรมมะคือยาใจ ชุมชนศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

16625.jpgS__4628491.jpgS__57434116.jpgS__57434118.jpgS__57434120.jpgS__57434124.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ