โครงการ การรณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกเชิงลุกในสตรีอายุ 25-60 ปี รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 345
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป้นประธานในการเปิดโครงการ การรณรงค์คัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในสตรีอายุ 25-60 ปี รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 5 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ. ศาลาเอนกประสงค์บ้านแพะดอนตัน

ไฟล์ภาพประกอบ

S__14376968.jpgS__14376969.jpgS__14376970.jpgS__14376971.jpgS__14376972.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ