โครงการบ้านศรีปงชัยร่วมใจต้านภัยไข้เลิอดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 469
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการบ้านศรีปงชัยร่วมใจต้านภัยไข้เลิอดออก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนศรีปงชัย

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0084.JPGDSC_0079.JPGDSC_0072.JPGDSC_0077.JPGDSC_0076.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ