โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558 ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 441
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558 ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า ครั้งที่ 10 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ.ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

DSCN2185.JPGDSCN2186.JPGDSCN2191.JPG327083.jpgDSCN2199.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ