โครงการคัดกรองผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า (ครั้งที่ 9)

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 1186
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการคัดกรองผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า (ครั้งที่ 9 ) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ.ชุมชนบ้านย่าเป้า

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0056.JPGDSC_0060.JPGDSC_0063.JPGDSC_0070.JPGDSC_0076.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ