โครงการธนาคารความดี ขยะสะอาด ชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 724
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

อสม.ศรีหมวดเกล้าได้จัดทำโครงการธนาคารความดี ขยะสะอาด ชุมชนศรีหมวดเกล้า  ที่ ห้องประชุม รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 โดย นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงค์ษาที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เปฺ็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภา 

ไฟล์ภาพประกอบ

SAM_0118.JPGSAM_0110.JPGSAM_0106.JPGSAM_0109.JPGSAM_0116.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ