โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 782
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2558  นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์ ได้มอบหมายให้ นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  พร้อมด้วยสมาชิกสภา ร่วมเป็นเกียร์ติ ในโครงการฯ  ณ ศาลารวมใจภักดิ์  ชุมชนสันติภาพ  โดย อสม.ชุมชนสันติภาพได้จัดทำโครงการ  ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  

ไฟล์ภาพประกอบ

IMG_1871.JPGIMG_1870.JPGIMG_1875.JPGIMG_1874.JPGIMG_1876.JPGIMG_1878.JPGIMG_1873.JPGIMG_1881.JPGIMG_1883.JPGIMG_1886.JPGIMG_1894.JPGIMG_1897.JPGIMG_1901.JPGIMG_1908.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ