โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2558

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 1068
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558  เวลา 08.30 น.-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดทำโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2558 โดยมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน, วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชนจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของ รพ.สต.ในเขตเทศบาลฯ, แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ Swot Analysis และสรุปวิสัยทัศน์กองทุนฯ  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0491_resize_resize.JPGDSC_0161_resize_resize.JPGDSC_0185_resize_resize.JPGDSC_0181_resize_resize.JPGDSC_0182_resize_resize.JPGDSC_0202_resize_resize.JPGDSC_0212_resize_resize.JPGDSC_0223_resize_resize.JPGDSC_0236_resize_resize.JPGDSC_0237_resize_resize.JPGDSC_0264_resize_resize.JPGDSC_0270_resize_resize.JPGDSC_0344_resize_resize.JPGDSC_0353_resize_resize.JPGDSC_0361_resize_resize.JPGDSC_0385_resize_resize.JPGDSC_0386_resize_resize.JPGDSC_0425_resize_resize.JPGDSC_0427_resize_resize.JPGDSC_0431_resize_resize.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ