โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคฉี่หนู (Leptospirosis) รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ณ วัดกาดเมฆ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 1247
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2558 นายอมร  ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคฉี่หนู (Leptospirosis) รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า โดยมีการอบรมความรู้ให้กับแกนนำ อสม. และปร่ะชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง จำนวน 60 คน ณ วัดกาดเมฆ

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0109_resize_resize.JPGDSC_0102_resize_resize.JPGDSC_0100_resize_resize.JPGDSC_0097_resize_resize.JPGDSC_0095_resize_resize.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ