ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558, จำนวนคนดู : 833
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. นายอมร  ทองประดิษฐ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  ได้มอบหมายให้ นายประสงค์  เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0073_resize_resize.JPGDSC_0045_resize_resize.JPGDSC_0043_resize_resize.JPGDSC_0047_resize_resize.JPGDSC_0051_resize_resize.JPGDSC_0052_resize_resize.JPGDSC_0053_resize_resize.JPGDSC_0055_resize_resize.JPGDSC_0056_resize_resize.JPGDSC_0060_resize_resize.JPGDSC_0061_resize_resize.JPGDSC_0076_resize_resize.JPGDSC_0078_resize_resize.JPGDSC_0081_resize_resize.JPGDSC_0072_resize_resize.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ