โครงการบ้านและชุมชนน่าอยู่ปลอดลูกนำ้ยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออกของชุมชนบ้านร้อง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 541
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายบุณส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบ้านและชุมชนน่าอยู่ปลอดลูกนำ้ยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออกของชุมชนบ้านร้อง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านร้อง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

SAM_9234.JPGSAM_9260.JPGSAM_9258.JPGSAM_9245.JPGSAM_9247.JPGSAM_9264.JPGSAM_9265.JPGSAM_9237.JPGSAM_9255.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ