โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกใชุมชนบ้านไร่นาน้อย,บ้านหลวง,บ้านหนองบัว

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 1327
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายพิชาญ อินสุข เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกใชุมชนบ้านไร่นาน้อย,บ้านหลวง,บ้านหนองบัว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองบัว ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0062.JPGDSC_0075.JPGDSC_0059.JPGDSC_0051.JPGDSC_0056.JPGDSC_0048.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ