การพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 8/2557

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 636
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร (ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ) ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนแพะดอนตันเดิม)

ไฟล์ภาพประกอบ

20140710_091349.jpg20140710_084602.jpg20140710_091140.jpg20140710_091231.jpg20140710_092717.jpg20140710_092814.jpg20140710_092857.jpg20140710_092928.jpg20140710_093100_LLS.jpg20140710_093119_LLS.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ