โครงการผู้สูงอายุชุมชนหัวฝายใส่ใจสุขภาพ ปี 2557

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 716
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายกไพฑูรย์  โพธิ์ทองได้มอบหมายให้นายปรีชา  บนปันเชื้้อ และ นายธวัชชัย  สุปินะ  สมาชิกสภาเทศบาล เปฺ็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุชุมชนหัวฝายใส่ใจสุขภาพ ปี 2557 วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ.ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย เวลา 9.00 น.

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC05183.JPGDSC05179.JPGDSC05194.JPGDSC05224.JPGDSC05228.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ