โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแ่ก่แกนนำผู้สูงอายุและอสม.ชุมชนลำปางกลางฝั่งตะวันตก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 1655
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 6 กรกฏาคม 2557 อสม.ชุมชนลำปางกลางฝั่งตะวันตกได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแ่ก่แกนนำผู้สูงอายุและอสม.ชุมชนลำปางกลางฝั่งตะวันตก ที่ศาลาวัดบ้านลำปางกลางตะวันตก โดยมีท่านนายก ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ เวลา 9.00 น.โดยมีทีมงานวิทยากรจาก โรงพยาบาลลำปาง มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพปากและฟัน

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0005.jpgDSC_0020.jpgDSC_0021.jpgDSC_0029.jpgDSC_0022.jpgDSC_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ