โครงการอบรมให้ความรู้ เฝ้าระวังการเกิดไข้เลือดออก ของประชาชนบ้านสบตุ๋ย - มงคลกาญจน์

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 835
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ เฝ้าระวังการเกิดไข้เลือดออก ของประชาชนบ้านสบตุ๋ย - มงคลกาญจน์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ อสม.บ้านสบตุ๋ย ร.ร.บ้านสบตุ๋ย(เดิม) ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

SAM_9154.JPGSAM_9151.JPGSAM_9162.JPGSAM_9167.JPGSAM_9190.JPGSAM_9156.JPGSAM_9168.JPGSAM_9174.JPGSAM_9184.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ