โครงการ อบรมให้ความรู้โรคสมองเสื่อมและสุขภาพจิตในผู้สูงอายุชุมชนศาลาดอน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 932
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 22 มิุถุนายน  2557 เวลา 9.00 น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้นายบุญส่ง  ทิวงค์ศา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้โรคสมองเสื่อมและสุขภาพจิตในผู้สูงอายุชุมชนศาลาดอน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์เข้าร่วมงานในงานนี้ด้วยที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านศาลาดอน

ไฟล์ภาพประกอบ

SAM_9121.JPGSAM_9125.JPGSAM_9128.JPGSAM_9132.JPGSAM_9138.JPGSAM_9139.JPGSAM_9131.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ