การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 8/2557

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 791
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 8/2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ไฟล์ภาพประกอบ

20140618_134605.jpg20140618_134615.jpg20140618_134638.jpg20140618_134724.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ