โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสารเคมีในเลือดและปลูกผักสารพิษ

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557, จำนวนคนดู : 995
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายบุณส่ง ธิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองขาลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสารเคมีในเลือดและปลูกผักสารพิษให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนหมอสม-วังแคว้ง ในวันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหมอสม(เดิม) ชุมชนบ้านหมอสม ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0047.JPGDSC_0056.JPGDSC_0059.JPGDSC_0071.JPGDSC_0077.JPGDSC_0081.JPGDSC_0051.JPGDSC_0072.JPGDSC_0017.JPGDSC_0018.JPGDSC_0087.JPGDSC_0006.JPGDSC_0012.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ