โครงการ ลดขยะยาในบ้าน ชุมชนศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 533
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิด โครงการลดขยะยาในบ้าน ชุมชนศรีหมวดเกล้า ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_0.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_2.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_3.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_5.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_6.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_9.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_11.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_13.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_14.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_17.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_18.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_16.jpgคก.ลดขยะยาในบ้าน ศรีหมวดเกล้า_201116_15.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ