โครงการ หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ นอกบ้านมีกิน ชุมชนบ้านร้องปลอดโรคไข้เลือดออก

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 111
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายน้อม  สุวรรณวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ นอกบ้านมีกิน ชุมชนบ้านร้องปลอดโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านร้อง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_1.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_3.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_4.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_8.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_5.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_6.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_10.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_14.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_15.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_16.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_18.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_13.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpgคก_2.หน้าบ้านสวยงาม ในบ้านน่าอยู่ ชุมชนบ้านร้อง_200629.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ