โครงการ เสริมสร้างความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง รวมพลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุมชนไร่สันติสุข

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 119
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายสมยศ  โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมสร้างความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง รวมพลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุมชนไร่สันติสุข  ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ.สาลาเอนกประสงค์บ้านไร่สันติสุข

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0002.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0004.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0005.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0006.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0007.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0009.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0013.jpgคก.ออกกำลังกายบ้านไร่สันติสุข_200323_0017.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ