โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมอสม-วังแคว้ง ปี 2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 92
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายวันชัย  อินทะนัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมอสม-วังแคว้ง ปี 2563 ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหมอสม-วังแคว้ง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0007.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0005.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0001.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0011.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0021.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0015.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0016.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0023.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0022.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0013.jpgคก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้านหมอสม-วังแคว้ง_200323_0011.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ