โครงการ ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค ปี2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 287
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค ปี2563 ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองยาง

ไฟล์ภาพประกอบ

คก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0001.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0002.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0003.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0004.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0005.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0006.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0008.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0009.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0011.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0015.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0013.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0019.jpgคก.ชุมชนหนองยางเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงวัณโรค_๒๐๐๓๐๒_0018.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ