โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน [Basic Life Support] โดย รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 64
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

นายไพฑุรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธ์  สีตาบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน [Basic Life Support] โดย รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า (กิจรรมที่2) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุม รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

ไฟล์ภาพประกอบ

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0001.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0003.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0005.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0006.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0007.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0008.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0010.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0011.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0012.jpgการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า_๑๙๑๒๒๓_0008.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ